Đèn Đường Led Cao Áp:

Đèn đường LED cao áp là một loại đèn LED được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng đường phố và chiếu sáng nơi công cộng ở môi trường có điện áp đầu vào cao hơn so với môi trường thông thường.

Sử dụng đèn đường LED cao áp có thể giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả năng lượng trong hệ thống chiếu sáng công cộng, đồng thời giảm chi phí vận hành và bảo trì trong dài hạn.