Đèn Led Nhà Xưởng:

Đèn LED Nhà Xưởng là loại đèn sử dụng công nghệ LED (Light Emitting Diode) được thiết kế và sản xuất đặc biệt để chiếu sáng trong môi trường nhà xưởng hoặc công nghiệp. Đèn này thường được sử dụng trong các khu vực như nhà máy sản xuất, nhà xưởng, kho bãi, cảng biển, và các môi trường công nghiệp khác.